Ergo Hestia Warszawa Wilanow


Home Assistance

Ubezpieczenie zapewniające zorganizowanie natychmiastowej pomocy oraz pokrycie jej kosztów w razie wystąpienia szkody spowodowanej zdarzeniami losowymi. Ochroną ubezpieczeniową są objęte wyłącznie wypadki występujące w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Hestia Home Assistance występuje w wariancie podstawowym oraz w wariancie rozszerzonym.
W wariancie rozszerzonym, po opłaceniu dodatkowej składki, oprócz zwiększonych sum ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową objęte są także awarie sprzętu komputerowego (w razie wystąpienia awarii w miejscu ubezpieczenia).

Niżej wymienione usługi przysługujące w ramach ubezpieczenia realizowane są w ciągu czterech godzin 
od zgłoszenia wypadku objętego zakresem ubezpieczenia:

  • pomoc interwencyjna fachowca,
  • transport i zakwaterowanie osób w hotelu,
  • transport mienia,
  • dozór mienia,
  • informacja o służbach publicznych i usługodawcach,
  • pomoc informatyka.