Ergo Hestia Warszawa Wilanow


Ubezpieczenie podróżne dla płetwonurków

Dla osób podróżujących a zarazem nurkujących polecamy trzy warianty ubezpieczenia:
WARIANT I, WARIANT II i WARIANT III


Zakres ubezpieczenia:

 

 

Zakres Ubezpieczenia

 

WARIANT I
ochrona do
40m***


 

WARIANT II
ochrona do 100m***


 

WARIANT III
ochrona do 100m***


Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialności w złotych

Pomoc medyczna i koszty leczenia

200.000

500.000

1.000.000

Pomoc medyczna

ν

ν

ν

Transport

ν

ν

ν

Ratownictwo w górach i na morzu

ν

ν

ν

Podróż Assistance

Assistance opiekuńczy

ν

ν

ν

Pomoc w tłumaczeniu

1.000

1.000

1.000

Kontynuacja podróży

2.000

2.000

2.000

Zastępstwo kierowcy

4.000

4.000

4.000

Zastępstwo w podróży służbowej

-

-

3.000

Przedłużenie ochrony o 48 godzin

ν

ν

ν

Opóźnienie lub odwołanie środka transportu

500

500

500

Zabezpieczenie nieruchomości w Polsce

1.000

1.000

1.000

Przerwanie podróży

1.000

1.000

5.000

Pokrycie kosztów zakupu trumny lub urny

5.000

5.000

5.000

Pomoc prawna

-

-

10.000

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

10.000

30.000

60.000

Zgon ubezpieczonego

100% S.U.

100% S.U.

100% S.U.

Trwały uszczerbek na zdrowiu

ν

ν

ν

100% uszczerbku na zdrowiu

200% S.U.

200% S.U.

200% S.U.

Rehabilitacja w Polsce

-

-

Limit 10.000

Odpowiedzialność Cywilna

200.000

500.000

1.000.000

Ubezpieczony

ν

ν

ν

Niepełnoletnie dzieci Ubezpieczonego

ν

ν

ν

Bagaż

1.000

5.000

10.000

Opóźnienie dostarczenia bagażu

-

do 500

do 500

Pomoc w razie utraty środków płatniczych

-

ν

ν

Pomoc w razie utraty dokumentów

-

ν

ν

Dosłanie przedmiotów osobistych

-

ν

ν

UBEZPIECZENIA DODATKOWE - za opłatą dodatkowej składki

Sprzęt sportowy

suma ubezpieczenia 10.000 lub 25.000

Wypadek w podróży

suma ubezpieczenia 50.000

Karnety i Kursy

suma ubezpieczenia 1.000

ROZSZERZENIA ZAKRESU - za opłatą dodatkowej składki

Praca fizyczna

+

+

+

Terroryzm na terytorium kraju bezpiecznego*

ν

ν

ν

Terroryzm na terytorium kraju niebezpiecznego**

+

+

+

Choroby przewlekłe

+

+

+

Dyscypliny ryzykowne (rozszerzenie: Sport)

+

+

+

Dyscypliny ekstremalne (rozszerzenie: Sport wyczynowy)

+

+

+

Zakres terytorialny

świat bez USA,
Kanady, Chin i Japonii

cały świat

cały świat

 

ν / tak - w zakresie ubezpieczenia
- / nie - wyłączenie z zakresu ubezpieczenia
+ / możliwe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia * - dotyczy Ubezpieczenia Pomoc Medyczna i Koszty Leczenia, Ubezpieczenia Podróż Assistance oraz Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ** - dotyczy Ubezpieczenia Pomoc Medyczna i Koszty Leczenia, Ubezpieczenia Podróż Assistance oraz Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków *** - ochrona zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, maksymalnie do podanej w danym wariancie głębokości

Natychmiastowa pomoc w razie wypadku (48) 58 550 70 12

Jeżeli wydarzy się wypadek, niezależnie od tego, gdzie jesteś, zadzwoń do Centrum Alarmowego Assistance, pod numer (48) 58 550 70 12 . Centrum działa przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Podaj koordynatorowi imię i nazwisko, numer polisy, kontaktowy numer telefonu i opowiedz, co się stało. Obsługa assistance prowadzona jest w języku polskim.

Jak działa pomoc assistance?

Koordynatorzy z Centrum Alarmowego Assistance przyjmą zgłoszenie, szybko zorganizują pomoc w miejscu Twojego pobytu i poinformują, co robić dalej.

Pomoc ta obejmuje m.in.:

  • zlokalizowanie najbliższej placówki medycznej,
  • zorganizowanie transportu do wskazanego miejsca,
  • dokonywanie płatności na rzecz placówek medycznych, firm transportowych, hoteli i innych usługodawców,
  • koordynowanie przepływu informacji i nadzór nad przebiegiem leczenia,
  • kontakt z najbliższymi krewnym i poszkodowanego i informowanie ich o jego stanie zdrowia,
  • inne, niestandardowe działania, których wymaga sytuacja, w jakiej znalazł się poszkodowany.