Ergo Hestia Warszawa Wilanow

PakietyUbezpieczenie podróżne

Dla osób podróżujących polecamy trzy warianty ubezpieczenia: WARIANT I, WARIANT II i WARIANT III

Zakres ubezpieczenia:

 

 

Zakres Ubezpieczenia

 

WARIANT I


 

WARIANT II


 

WARIANT III


Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialności w złotych

Pomoc medyczna i koszty leczenia

100.000

200.000

500.000

Pomoc medyczna

+

+

+

Transport

+

+

+

Ratownictwo w górach i na morzu

+

+

+

Podróż Assistance

Assistance opiekuńczy

+

+

+

Pomoc w tłumaczeniu

1.000

1.000

1.000

Kontynuacja podróży

2.000

2.000

2.000

Zastępstwo kierowcy

4.000

4.000

4.000

Zastępstwo w podróży służbowej

-

-

3.000

Przedłużenie ochrony o 48 godzin

+

+

+

Opóźnienie środka transportu

500

500

500

Zabezpieczenie nieruchomości w Polsce

1.000

1.000

1.000

Przerwanie podróży

1.000

1.000

5.000

Pomoc prawna

-

-

10.000

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

10.000

30.000

60.000

Zgon ubezpieczonego

100% S.U.

100% S.U.

100% S.U.

Trwały uszczerbek na zdrowiu

+

+

+

100% uszczerbku na zdrowiu

200% S.U.

200% S.U.

200% S.U.

Rehabilitacja w Polsce

-

-

+

Odpowiedzialność Cywilna

100.000

500.000

1.000.000

Ubezpieczony

+

+

+

Niepełnoletnie dzieci Ubezpieczonego

+

+

+

Bagaż

1.000

5.000

10.000

Opóźnienie dostarczenia bagażu

-

do 500

do 500

Pomoc w razie utraty środków płatniczych

-

+

+

Pomoc w razie utraty dokumentów

-

+

+

Dosłanie przedmiotów osobistych

-

+

+

UBEZPIECZENIA DODATKOWE - za opłatą dodatkowej składki

Sprzęt sportowy- suma ubezpieczenia 10.000 lub 25.000zł

opcja

opcja

opcja

Wypadek w podróży- suma ubezpieczenia 50.000zł

opcja

opcja

opcja

Karnety i Kursy- suma ubezpieczenia 1.000zł

opcja

opcja

opcja

ROZSZERZENIA ZAKRESU - za opłatą dodatkowej składki

Praca fizyczna

-

opcja

opcja

Terroryzm

-

opcja

opcja

Choroby przewlekłe

-

opcja

opcja

Sport

-

opcja

opcja

Sport wyczynowy

-

-

opcja

Zakres terytorialny

świat bez USA,
Kanady, Chin i Japonii

świat bez USA,
Kanady, Chin i Japonii

cały świat

 

+ / tak - w zakresie ubezpieczenia
- / nie - wyłączenie z zakresu ubezpieczenia
opcja / możliwe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Natychmiastowa pomoc w razie wypadku (48) 58 550 70 12

Jeżeli wydarzy się wypadek, niezależnie od tego, gdzie jesteś, zadzwoń do Centrum Alarmowego Assistance, pod numer (48) 58 550 70 12 . Centrum działa przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Podaj koordynatorowi imię i nazwisko, numer polisy, kontaktowy numer telefonu i opowiedz, co się stało. Obsługa assistance prowadzona jest w języku polskim.

Jak działa pomoc assistance?

Koordynatorzy z Centrum Alarmowego Assistance przyjmą zgłoszenie, szybko zorganizują pomoc w miejscu Twojego pobytu i poinformują, co robić dalej.

Pomoc ta obejmuje m.in.:

  • zlokalizowanie najbliższej placówki medycznej,
  • zorganizowanie transportu do wskazanego miejsca,
  • dokonywanie płatności na rzecz placówek medycznych, firm transportowych, hoteli i innych usługodawców,
  • koordynowanie przepływu informacji i nadzór nad przebiegiem leczenia,
  • kontakt z najbliższymi krewnym i poszkodowanego i informowanie ich o jego stanie zdrowia,
  • inne, niestandardowe działania, których wymaga sytuacja, w jakiej znalazł się poszkodowany.