Ergo Hestia Warszawa Wilanow


Hestia biznes

Jesteś człowiekiem biznesu. Myślisz strategicznie, więc najlepiej wiesz, jakie znaczenie dla przyszłości Twojej firmy mają podejmowane teraz decyzje. Z pakietem Hestia Biznes możesz kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo Twojego przedsiębiorstwa. Hestia Biznes stanowi doskonałą ochronę Twojej działalności przed zagrożeniami, które mogą stanąć na drodze do Twojego sukcesu.

 

W pakiecie Hestia Biznes możesz ubezpieczyć:

 • budynki i budowle,
 • wyposażenie, takie jak biurka, szafy, regały, maszyny i urządzenia,
 • komputery, faksy, drukarki oraz inny sprzęt elektroniczny,
 • przenośne urządzenia elektroniczne,
 • środki, jakie zainwestowałeś w adaptację lokalu,
 • mienie lub usługi, które wytwarzasz lub sprzedajesz,
 • mienie, które wytwarzasz lub przewozisz,
 • pieniądze lub biżuterię,
 • powierzone przedmioty, które naprawiasz lub przechowujesz,
 • przedmioty należące do Twoich pracowników,
 • przedmioty ze szkła, kamienia i lustra,
 • oraz odpowiedzialność cywilną za szkody, spowodowane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pakiet Hestia Biznes to wszechstronna ochrona przed różnymi rodzajami ryzyka, m. in.:

 • pożarem, powodzią, zalaniami z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej,
 • kradzieżą z włamaniem,
 • rabunkiem,
 • wszelkimi szkodami w sprzęcie elektronicznym (np. w wyniku wadliwej obsługi),
 • stłuczeniem lub pęknięciem przedmiotów szklanych,
 • wszelkimi zdarzeniami w czasie transportu (CARGO).

Bez dodatkowych kosztów:

 • odpowiadamy za straty, powstałe w wyniku akcji ratowniczej, gaśniczej, wyburzania, odgruzowania, zanieczyszczenia lub skażenia po wystąpieniu szkody,
 • zwracamy koszty montażu rusztowań lub ustawienia drabin np. przy wstawianiu stłuczonej szyby okiennej.

Za niewielką dopłatą natomiast:

 • będziemy chronić mienie przed szkodami, powstałymi wskutek wandalizmu,
 • obejmiemy ochroną wyposażenie, które planujesz zakupić w okresie ubezpieczenia,
 • rozszerzamy ubezpieczenie o ochronę przed atakami terrorystycznymi,
 • aptekom i innym instytucjom, które przyjmują dokumenty uprawniające do refundacji (recepty), gwarantujemy ochronę przed ich utratą lub zniszczeniem.

W ramach dodatkowego rozszerzenia pakietu Hestia Biznes:

 • pomożemy w przezwyciężeniu trudności, jakie spotkają Twoją firmę po wystąpieniu nagłej i nieprzewidzianej szkody,
 • pokryjemy uzasadnione koszty dodatkowe, powstałe w wyniku wynajęcia zastępczych pomieszczeń, maszyn i urządzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia pracowników, koszty przewiezienia sprzętu i poinformowania Twoich klientów 
  o zaistniałych zmianach i utrudnieniach.

Różne potrzeby – jedno rozwiązanie

Każda firma jest inna, dlatego Hestia Biznes oferuje najszerszy na rynku zakres OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki specjalnym klauzulom, wybierzesz zakres OC idealnie odpowiadający wymaganiom Twojej firmy:

 • OC pracodawcy,
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
 • OC za szkody środowiskowe,
 • OC z tytułu nienależycie wykonanego zobowiązania,
 • OC najemcy,
 • OC za produkt,
 • OC za szkody w rzeczach, pojazdach znajdujących się w pieczy, pod kontrolą lub dozorem,
 • OC za szkody w środkach transportu (podczas prac ładunkowych).

Aby pomóc w wyborze odpowiedniego zakresu ubezpieczenia, Ergo Hestia wprowadziła unikalne rozwiązanie – Wnioski Branżowe. Są to specjalnie skonstruowane druki, dzięki którym dostosujesz ubezpieczenie do swojego rodzaju działalności.

Realnie niskie koszty

Składka w pakiecie Hestia Biznes uzależniona jest od zakresu ubezpieczenia. Ale to nie wszystko – Klienci Hestii korzystają także z systemu zniżek za:

 • bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (do 20%),
 • wykupienie więcej niż 3 ubezpieczeń (do 6%),
 • dodatkowe zabezpieczenia (do 50%),
 • wprowadzenie franszyz redukcyjnych (do 20%).

Co jeszcze możesz otrzymać wraz z pakietem Hestia Biznes?

 • specjalny pakiet grupowego ubezpieczenia NNW pracowników na bardzo atrakcyjnych warunkach,
 • ubezpieczenia komunikacyjne z dużymi zniżkami (do 25%) od stawek taryfowych,
 • 10% zniżki na inne ubezpieczenia oferowane przez Hestię.Hestia Biznes – same korzyści dla biznesu:

 • bogaty wybór ubezpieczeń mienia – sam decydujesz co ubezpieczasz,
 • najszerszy na rynku zakres OC - dopasowujesz ubezpieczenie do swoich potrzeb,
 • niskie koszty – kwota składki zależy od wybranych przez Ciebie ubezpieczeń,
 • system zniżek – abyś mógł zaoszczędzić jeszcze więcej.

Korzystne rozwiązania dla biznesu:

 • kompleksowe ubezpieczenie - cały majątek firmy ubezpieczasz w jednym zestawie,
 • nie tracisz czasu - ubezpieczenia odnawiasz równocześnie,
 • wszystkie dokumenty w jednym miejscu – otrzymujesz je we wspólnej książeczce,
 • jeszcze większe oszczędności – skorzystaj z naszego systemu zniżek,
 • ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb – możesz rozszerzyć zakres OC,
 • niezawodna pomoc w zasięgu ręki - całodobowy serwis likwidacji szkód - wystarczy, że zadzwonisz.

Najlepszy system likwidacji szkód

Gwarantujemy szybką i sprawną likwidację szkody. Jakość systemu likwidacji potwierdzona została Godłem Promocyjnym „Teraz Polska” w 2006 roku:

 • szkodę możesz zgłosić przez telefon,
 • Najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych nastąpi kontakt likwidatora celem przeprowadzenia procedury likwidacyjnej (po nawiązaniu kontaktu, likwidator poinformuje o dalszym sposobie likwidacji),
 • wypłatę odszkodowania otrzymasz w ciągu 14 dni od skompletowania wszystkich dokumentów, niezbędnych do zakończenia likwidacji szkody,
 • jeżeli wartość szkody nie przekracza 5 tys. zł, odszkodowanie wypłacimy w trybie uproszczonym – na podstawie przesłanej faktury i telefonicznego zgłoszenia.